Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο της Χλόης

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη. Αιτήσεις μέχρι 5 Ιανουαρίου 2017: Ο Δ/ντής του 9ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς έχο... thumbnail 1 summary
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη. Αιτήσεις μέχρι 5 Ιανουαρίου 2017:

Ο Δ/ντής του 9ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
έχοντας υπόψη:

1. Την παρ 1 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13-στ’/15-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839/τ. Β’/19-9-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»
2. Την παρ 2 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13ο /16-10-1997 (ΦΕΚ 967/τ. Β’/29-10-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»
3. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/τ.Α/23-3-1999)
4. Την με αρ. πρ.: Φ11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου»
5. Την με αρ. πρ.: Φ. 11.1/175/Γ1/116/8-2-2000 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου»
6. Το με αρ. πρ.: 39975/Γ7/13-4-2007 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»
7. Την παρ. 1 της με αρ. 47455/30-8-20007 (ΦΕΚ 1734/τ.Β/207) Απόφαση με θέμα: 

«Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων»
Προκηρύσσει:

Για το σχολικό έτος 2016-2017 (ανάληψη καθηκόντων από 9-1-2017) μία (1) θέση εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.
Η τελική επιλογή θα γίνει από επιτροπή που την αποτελούν:
1. Ο Δ/ντής του Σχολείου, ως πρόεδρος
2. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Καστοριάς
3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Καλεί τους ενδιαφερόμενους
Να καταθέσουν αιτήσεις στο Γραφείο του Δ/ντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00΄.
Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Δ/ντή και στο τηλ. 2467024657(κινητό:6947845827).

Ο Δ/ντής του Σχολείου
Γαπκιάδης Γεώργιος