Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Καφετέρια ζητάει προσωπικό

Ζητείται προσωπικό για εργασία σε κεντρικό καφέ της πόλης. Πληροφορίες στο τηλ. 2467 0 83839. thumbnail 1 summary
Ζητείται προσωπικό για εργασία σε κεντρικό καφέ της πόλης. Πληροφορίες στο τηλ. 2467 0 83839.