Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Σε χρόνο ρεκόρ παίρνεις πτυχίων Ξένων Γλωσσών

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Ειρήνης Γεωργοσοπούλου - Μισκία παίρνεις σε χρόνο ρεκόρ πτυχίο. thumbnail 1 summary
Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Ειρήνης Γεωργοσοπούλου - Μισκία παίρνεις σε χρόνο ρεκόρ πτυχίο.