Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Το εποχικό βοήθημα των οικοδόμων

Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 12 Οκτώβρη η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος των Οικοδόμων και τω... thumbnail 1 summary
Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 12 Οκτώβρη η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος των Οικοδόμων και των συναφών επαγγελμάτων. Το ποσό του βοηθήματος θα είναι 678 ευρώ και για να το δικαιούται κάποιος πρέπει: να έχει εργαστεί μέσα στο 2016 από 95 έως 210 ημέρες, να μην είναι εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών και να μην απασχολεί περισσότερους από 3 μισθωτούς, να έχει απασχοληθεί αποκλειστικά στον κλάδο και να συνεχίζει να είναι οικοδόμος την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2017 και έχουν τις προϋποθέσεις, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από τα 495 ευρώ. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2017 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Πηγή: ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης