Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Μία θέση εργασίας

Η τοπική free press εφημερίδα ΡΕΠΟΡΤΑΖ ζητάει ένα άτομο (εξωτερικό συνεργάτη) για εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στοι... thumbnail 1 summary
Η τοπική free press εφημερίδα ΡΕΠΟΡΤΑΖ ζητάει ένα άτομο (εξωτερικό συνεργάτη) για εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στοιχεία ή βιογραφικό στο email: reportazkastoria@gmail.com