Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Παρελθόν ο ΟΓΑ, δημιουργείται ο ΟΠΕΚΑ - Στην Βουλή το νομοσχέδιο

Ο ΟΠΕΚΑ υποχρεώνεται να διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που δηλώνουν όσοι αιτούνται οποιαδήποτε παροχή που χορηγεί ο Οργανισμός. Οι... thumbnail 1 summary
Ο ΟΠΕΚΑ υποχρεώνεται να διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που δηλώνουν όσοι αιτούνται οποιαδήποτε παροχή που χορηγεί ο Οργανισμός. Οι διασταυρώσεις θα γίνονται σε συνεργασία με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επίσης, ο Οργανισμός θα συνεργάζεται και με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων.

Σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι δημιουργούνται ξεχωριστοί προϋπολογισμοί για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και το Λογαριασμό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι κάθε προνοιακή παροχή, επίδομα, οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους δικαιούχους, ανεξάρτητα από υπαιτιότητά τους, και επιστρέφεται άτοκα ή συμψηφίζεται με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών.

Δημιουργείται «Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (ΕΜΟ), στο οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του Οργανισμού, καθώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.

Με άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, προαναγγέλλεται πρόγραμμα που θα έχει ως στόχο την ίδρυση έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας εντός του τρέχοντος έτους. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2018 η προθεσμία που είχε λήξει στις 26 Αυγούστου 2017 για την εγγραφή των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.