Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Έγινε η αποδοχή του οικοπέδου του Δήμου Καστοριάς, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς

Η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δια του υπ’αριθμ. πρωτ. 8039/47375/32-α’ εγγράφου, γνωστοποιεί στο Υπουργείο ... thumbnail 1 summary
Η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δια του υπ’αριθμ. πρωτ. 8039/47375/32-α’ εγγράφου, γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών τα εξής:
- Την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου.
- Την υπάρχουσα πίστωση ύψους 5.383.001,67 €
- Τις ήδη υπάρχουσες μελέτες και συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Μετά τα ως άνω αναμένουμε τάχιστα την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή της ανέγερσης του Αστυνομικού Μεγάρου της Καστοριάς.