Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Το Νοσοκομείο πουλάει τρια διαμερίσματα

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  σύμφωνα το αριθμ. πρωτ.:14971/31-01-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γ... thumbnail 1 summary
Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  σύμφωνα το αριθμ. πρωτ.:14971/31-01-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γραφείο κοινωφελών Περιουσιών και την αριθμ.29Α / 14-2-2018 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ,  και ως εκτελεστής της δωρεάς της Έλλης Δούκη ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκποιήσει βάσει του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013 τ.Ά ) « Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις », τρία διαμερίσματα  που βρίσκονται στην ίδια τετραώροφη οικοδομή επί της οδού Πανταζίδου 44 στο συνοικισμό Μαλακοπή στην Άνω Τούμπα  Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ kastoria