Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Οι αριστεύσαντες του Γυμνασίου Μεσοποταμίας

Δείτε όλα τα ονόματα των αριστευσάντων μαθητών της Α, Β, και Γ. τάξης του Γυμνασίου Μεσοποταμίας.  Α' ΤΑΞΗ: Γεώργιος Παναγιωτίδης... thumbnail 1 summary
Δείτε όλα τα ονόματα των αριστευσάντων μαθητών της Α, Β, και Γ. τάξης του Γυμνασίου Μεσοποταμίας. 

Α' ΤΑΞΗ:
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Μαρία Χρήστου
Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
Θωμάς Νικολάου
Αλεξάνδρα Τζέλα
Αντώνιος Βουνάτσος

Β' ΤΑΞΗ:
Αγάπη Ισαακίδου
Δημήτρης Δούβαλης
Σοφία Χρήστου
Μαρία Κωνσταντίνου
Αικατερίνη - Πολυξένη Τσιλίδου
Στυλιανή Μάρκου
Ελευθερία Τογκαρίδου
Νικόλαος Μοσχάκης
Θωμάς Κωνσταντίνου
Σωτηρία Μαρούση
Γεωργία - Σταυρούλα Τράσια

Γ' ΤΑΞΗ:
Κυριακή Κουσίδου
Χριστίνα Κοτανίδου
Λεωνίδας Κόλιος
Δέσποινα Κοκοβίδου
Νικόλαος Βασιλειάδης
Νικολέτα Παπουτσή
Γεώργιος Χονδροματίδης
Δημήτριος Τογκαρίδης
Ελισάβετ Ξανθοπούλου
Θεοφίλη Πετροπούλου
Μαρία Τάγκου
Ναούμ Μπούλλης