Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Φροντιστήριο ΜΑΘΗΣΗ: Γιώργος Μιχαλόπουλος & Σπύρος Τακαντζιάς, οι πρώτοι των πρώτων στο πεδίο Τεχνολογικών & Θετικών σπουδών στο Νομό Καστοριάς (Βίντεο)

Όλοι όσοι πέτυχαν πάνω από 18.000 μόρια στο πεδίο Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών ήταν παιδιά της «ΜΑΘΗΣΗΣ». Δείτε τα βίντεο: ... thumbnail 1 summary
Όλοι όσοι πέτυχαν πάνω από 18.000 μόρια στο πεδίο Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών ήταν παιδιά της «ΜΑΘΗΣΗΣ».

Δείτε τα βίντεο: