Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Μία θέση εργασίας οδηγού, στην Καστοριά

Mεγάλη εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά να απασχολήσει προσωπικό για τη θέση Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων με σύμβα... thumbnail 1 summary
Mεγάλη εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά να απασχολήσει προσωπικό για τη θέση Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, στις εξής περιοχές: Αττική, Καστοριά, Κομοτηνή.

Ελάχιστες απαιτήσεις:
Απολυτήριο γυμνασίου
Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης C1 Κατηγορίας, σε ισχύ
Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ), σε ισχύ
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού για βυτιοφόρα οχήματα (ADR), σε ισχύ μέχρι την 30/4/2019
Λευκό ποινικό μητρώο
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους (1) ως οδηγός οχήματος C1 κατηγορίας
Επιπλέον προσόντα:

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:
Προϋπηρεσία ως οδηγός ή συνοδηγός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων
Πιστοποιητικό ηλεκτρονικού ταχογράφου
Πτυχίο ΑΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
Κύρια καθήκοντα:

Φόρτωση, διανομή και παράδοση καυσίμων σε πρατήρια ή λοιπούς πελάτες με βάση τις εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφαλείας. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις που αφορούν στο αντικείμενο της εργασίας του και στην εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας.

Παρέχεται ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα διευκρινίζοντας τις επιθυμητές περιοχές απασχόλησής τους.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.

Όλα τα άνω αναφερόμενα διπλώματα, πτυχία και πιστοποιητικά να έχουν
ημερομηνία έκδοσης πριν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από
την εταιρία ως κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.

Δείτε περισσότερα εδώ, ergasiatora