Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

17 νέες θέσεις εργασίας, στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καστοριάς, σας ενημερώνει, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ... thumbnail 1 summary
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καστοριάς, σας ενημερώνει, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, υπάρχουν 17 θέσεις για το Κέντρο Ιατρικής & Αποτακατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και οι οποίες είναι οι εξής: 

10 Θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
2 Θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1 Θέση Λογοθεραπευτών 
1 Θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 Θέση ΠΕ Εργοθεραπευτών
1 Θέση ΠΕ Ψυχολόγων 
1 Θέση ΤΕ Δοικητικού - Λογιστικού

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στο www.oaed.gr καθώς και να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Αντωνιάδης Βασίλειος