Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Πέντε θέσεις εργασίας, στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Την κατανομή διακοσίων ογδόντα επτά (287) θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσαν οι υπουργοί Υγείας και Διοικητικής Ανασ... thumbnail 1 summary
Την κατανομή διακοσίων ογδόντα επτά (287) θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσαν οι υπουργοί Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω δημοσίευσης ΦΕΚ. Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επιμέρους οργανισμούς λειτουργίας τους, καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων του αριθμ. 87/1986 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 32).

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς:
1 θέση ΤΕ Μαιευτικής
1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
1 θέση ΠΕ Ακτινοφυσικής
2 θέση ΤΕ Τεχνικού (ειδικότητα ηλεκτρολόγου)

Δείτε περισσότερα εδώ