Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής στο 5ο μαθητικό διαγωνισμό Φίλων Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 2019

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων των Δημοτικών σχολείων και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ., ΕΠ... thumbnail 1 summary
Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων των Δημοτικών σχολείων και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που ανήκουν στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Ημαθίας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).

Το θέμα του διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:
«Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μακεδονία και τη Θράκη (από τα τέλη του 18ου αι. ως το τέλος του Β΄ ΠαγκοσμίουΠολέμου).»

Οι καθηγητές/τριες πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή του τμήματός τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 και οι εργασίες των μαθητών/τριών τους να αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα έως τις 15 Μαρτίου 2019, ηλεκτρονικά στο email: info@imma.edu.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα», Προξένου Κορομηλά 23, 546 22 Θεσσαλονίκη (τηλ.: 2310-229778). (επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο pdf με αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό).

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, τις θεματικές ενότητες ή προτεινόμενα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ.: 2310-229778 και 6977547148 ή στο email: info@imma.edu.gr .

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,

να μην υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού να είναι δωρεάν,

η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών,

οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιηθούν χωρίς να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για την πραγματοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας να συνεργαστούν με τους/τις Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους, καθώς και με τους υπευθύνους του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα».

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, να δοθεί προσοχή στον ακόλουθο πίνακα:

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ