Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Γενική συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας στην Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Άργους Ορεστικού, ... thumbnail 1 summary
Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Άργους Ορεστικού, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30, συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

- Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός του προηγούμενου Έτους (2018), προϋπολογισμός 2019.
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενου έτους (2018) .
- Θέματα που θα προταθούν από τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί εκ νέου, όπως ορίζει το καταστατικό του σωματείου, άρθρο 11 παρ.4, με το ίδιο θεματολόγιο προς συζήτηση.

Θα ακολουθήσει στις 12:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσης μας, στην οποία προσκαλούμε όλα τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους της Ε.Σ.ΠΕ.Ε Καστοριάς.