Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Πετρέλαιο θέρμανσης 2019, μέχρι πότε διανέμεται

Tο πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους. Η διάθεση του πετ... thumbnail 1 summary
Tο πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σταματά την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.