Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Προσλήψεις 5 ατόμων στη «Μακεδνός ΑΕ» του Δήμου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος της «Μακεδνός ΑΕ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σ... thumbnail 1 summary
Ο Πρόεδρος της «Μακεδνός ΑΕ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (παραγωγή αδρανών υλικών).

2 Δ/Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή)
1 Δ/Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Tumber)
1 Δ/Ε Οδηγός Φορτηγού
1 Υ/Ε Εργατών Σπαστήρα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ