Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Τα συγκινητικά λόγια του Καστορίας Σεραφείμ, για το πνευματικό του παιδί, Σιατίστης Αθανάσιο (Βίντεο)

Αδελφέ μου αγαπητέ, δεν θα είμαστε πλέον ομόστεγοι και ομοτράπεζοι, θα είμαστε όμως ομόψυχοι... τα συγκινητικά λόγια του Καστορίας Σεραφ... thumbnail 1 summary
Αδελφέ μου αγαπητέ, δεν θα είμαστε πλέον ομόστεγοι και ομοτράπεζοι, θα είμαστε όμως ομόψυχοι... τα συγκινητικά λόγια του Καστορίας Σεραφείμ για το πνευματικό του παιδί Σιατίστης Αθανάσιο.


Βίντεο: tovoion.com