Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Κατάλογος συμμετεχόντων στο «Νυφοπάζαρο»

Από τον α/α 1 έως και 56 το απαιτούμενο τέλος είναι 100€  η θέση , ενώ από τον α/α 57 έως 86 το απαιτούμενο τέλος είναι 30€. Είναι δυνατ... thumbnail 1 summary
Από τον α/α 1 έως και 56 το απαιτούμενο τέλος είναι 100€  η θέση , ενώ από τον α/α 57 έως 86 το απαιτούμενο τέλος είναι 30€. Είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 με την αιτιολογία «Νυφοπάζαρο 2019».

Επισημαίνουμε ότι δεν χορηγείται έγκριση συμμετοχής  χωρίς  δημοτική ενημερότητα και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2467351154 και 2467351155 (κ. Θ. Ρότσικας – κ. Ν. Σπανίδης).

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Πηγή: sentranews.gr