Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Ο ενθρονιστήριος λόγος του Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης Αθανασίου (Βίντεο)

Ο ενθρονιστήριος λόγος του Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης Αθανασίου. Βίντεο: tovoion.com thumbnail 1 summary
Ο ενθρονιστήριος λόγος του Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης Αθανασίου.


Βίντεο: tovoion.com