Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Μία θέση σπουδαστή ΙΕΚ, για πρακτική άσκηση στην ΔΟΥ Καστοριάς

Η ΔΟΥ Καστοριάς πρόκειται να απασχολήσει ένα σπουδαστή ΙΕΚ, που έχει τις προϋπόθεσεις στα πλαίσια πρακτικής άσκησης για ένα εξάμηνο έτου... thumbnail 1 summary
Η ΔΟΥ Καστοριάς πρόκειται να απασχολήσει ένα σπουδαστή ΙΕΚ, που έχει τις προϋπόθεσεις στα πλαίσια πρακτικής άσκησης για ένα εξάμηνο έτους 2019.

Η ειδικότητα του σπουδαστή να είναι συναφής με τα αντικείμενα της υπηρεσίας (ΔΟΥ Καστοριάς). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν υποβάλουν έως 19 Μαϊου 2019 αίτηση στην Γραμματεία της ΔΟΥ ή μέσω e-mail με συνημμένη τη βεβαίωση προϋπόθεσης πρακτικής άσκησης. Προσοχή, η πρακτική θα ολοκληρωθεί εντός του έτους (μέχρι 31/12/2019).

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ
Στοϊκος Νικόλαος