Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ναούμ Μπούσης: Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, με την Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Ο αθλητισμός ως πυλώνας ανάπτυξης μιας περιοχής και δη μιας ακριτικής περιοχής.  Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί μέσο γι... thumbnail 1 summary
Ο αθλητισμός ως πυλώνας ανάπτυξης μιας περιοχής και δη μιας ακριτικής περιοχής. Ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί μέσο για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας κυρίως των νέων ανθρώπων. 

Χωρίς αμφιβολία ήταν το σπουδαιότερο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ένα από τα πιο ζωντανά κληροδοτήματα του αρχαίου κόσμου προς το σύγχρονο. Στις μέρες μας μάλιστα, αποτελεί και διευρυνόμενο κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο που δύναται να συμβάλλει καταλυτικά στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση του τόπου μας. 

Έχοντας πλέον περάσει ικανό χρονικό διάστημα από την μεγαλύτερη διοργάνωση που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, πολλά έχουν αλλάξει, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με την κρίση, όσο και στο τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και επιδιώκουμε ως χώρα, αλλά και ως τοπικές κοινωνίες ξεχωριστά. Σήμερα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης του αθλητικού τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες, με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να έρθουν επιπλέον πόροι στις τοπικές κοινωνίες, με συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και πλάνο, στο θεματικό κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, που η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την ανάγκη να προβάλει και να στηρίξει. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε γενικά ως χώρα, αλλά και οι τοπικές συνθήκες της περιοχής μας που είχε την ευλογία να φιλοξενεί σημαντικό και ανεκμετάλλευτο περιβαλλοντικό πλούτο όπως η λίμνη Ορεστιάδα και ο ορεινός όγκος του Γράμμου, μας παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάληψη αθλητικών οργανώσεων μεγάλης κλίμακας σε μεγάλο χρονικό εύρος, δηλαδή πολλές φορές μέσα στο ίδιο έτος. Κατά τη διάρκεια αυτών των events, αθλητές θα διέμεναν στην περιοχή μας αλλά και θεατές θα συνδύαζαν τις διακοπές τους με την αθλητική τους ψυχαγωγία. 
Επιπλέον η διαφήμιση ενός αθλητικού γεγονότος, θα λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά για την προβολή της κάθε περιοχής προσδίδοντάς τους ταυτότητα. 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία branding στον αθλητικό τουρισμό.
Συνάμα, μέσα από την καθιέρωση σημαντικών αθλητικών οργανώσεων στη περιοχή μας με συμμετοχή αθλητών από όλη την Ευρώπη, ακόμη και από το κόσμο μεταξύ όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που θα είχαμε, θα ήταν και η γεωγραφική θωράκιση της ακριτικής μας περιφέρειας και η άρση της απομόνωσης της, μέσα και από τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τις γείτονες χώρες και όχι μόνο. 

Στο πλαίσιο λοιπόν των προαναφερθέντων, οι περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για τη δημιουργία ενός πλάνου ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών μέσα από την αξιοποίηση των ιδίων κεφαλαίων-πόρων τους.

Για αυτό το λόγο συστρατεύομαι με το συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ» και τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου, γιατί έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το αύριο της περιοχής μας μέσα από την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, με απώτερο σκοπό την απόκτηση της ταυτότητας που «κάποιοι» φιλότιμα προσπάθησαν να μας στερήσουν.

ΝΑΟΥΜ ΜΠΟΥΣΗΣ
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμός «Ελπίδα»
της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου