Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Μία θέση εργασίας, στην REMAX στη Καστοριά

Το γραφείο REMAX στην Καστοριά, αναζητά κοπέλα για ημιαπασχόληση σταθερού ωραρίου προς στελέχωση της παρακάτω θέσης: thumbnail 1 summary
Το γραφείο REMAX στην Καστοριά, αναζητά κοπέλα για ημιαπασχόληση σταθερού ωραρίου προς στελέχωση της παρακάτω θέσης: