Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Χρηματοδότηση του Δήμου Καστοριάς από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό του 1.007.000 € και ήδη εγκρίθηκε η πρώτη ... thumbnail 1 summary
Ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό του 1.007.000 € και ήδη εγκρίθηκε η πρώτη εντολή χρηματοδότησης του προγράμματος προς τον Δήμο μας, ύψους 503.500 €