Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Τα μοναδικά 20 σε όλο τον Νομό Καστοριάς στη Φυσική πέτυχαν οι μαθητές της ΜΑΘΗΣΗΣ (Φώτο)

Τα μοναδικά 20 σε όλο τον Νομό Καστοριάς στη Φυσική πέτυχαν οι μαθητές της ΜΑΘΗΣΗΣ, Δήμητρα Διαμαντή και Ανδρέας Μαρτίνος. thumbnail 1 summary
Τα μοναδικά 20 σε όλο τον Νομό Καστοριάς στη Φυσική πέτυχαν οι μαθητές της ΜΑΘΗΣΗΣ, Δήμητρα Διαμαντή και Ανδρέας Μαρτίνος.