Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - Ποια τμήματα ιδρύονται αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.    Ποια τμήματα ιδρύονται αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020... thumbnail 1 summary
Η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.    Ποια τμήματα ιδρύονται αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), η ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) *

Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα την Φλώρινα
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τμήμα Κινηματογράφου *

Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη
Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
Τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων (Κοζάνη) *

Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά
Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά)
Τμήμα Μαθηματικών (Καστοριά)
Τμήμα Μάρκετινγκ (Γρεβενά) *

Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα
Τμήμα Γεωπονίας
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής *

Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα
Τμήμα Μαιευτικής
Τμήμα Εργοθεραπείας
Τμήμα Λογοθεραπείας *

* Τμήματα που ιδρύονται σύμφωνα με το ν. 4610/2019 αλλά ΔΕΝ θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Πηγή: orizontespress.gr