Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Το νέο Δ.Σ. των Ελπίδων Μεσοποταμίας

Το νέο Δ.Σ. των Ελπίδων Μεσοποταμίας Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Κων/νος  Αντιπρόεδρος: Μαρκίδης Δημήτρης  Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντινου ... thumbnail 1 summary
Το νέο Δ.Σ. των Ελπίδων Μεσοποταμίας

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Κων/νος 
Αντιπρόεδρος: Μαρκίδης Δημήτρης 
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντινου Παντελής 
Γεν. Αρχηγός: Αμανατίδης Θεόφιλος 
Ταμίας: Ολοκτσίδης Ιωάννης 
Υπ. Ακαδημιών: Κρομλίδης Κων/νος 
Μέλος: Ζυμπίδης Γιώργος