Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση για την ορκωμοσία του νέου δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφα... thumbnail 1 summary
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Νεστόριο στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 25 Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Γκοσλιόπουλος